1 Pizza 10

1 Pizza 10" (toutes garnies ou 3 garnitures)+ 1 petite frite + 1 boisson gazeuse 355ml

1399

Tout garni - 1399

Pizza 3 Garnitures - 1399

Articles connexes