1 Pizza 12

1 Pizza 12" (toutes garnies ou 3 garnitures)+ 1 petite frite + 1 boisson gazeuse 355ml

1599

Tout garni - 1599

Pizza 3 Garnitures - 1599

Articles connexes