1 Pizza 10

1 Pizza 10" (toutes garnies ou 3 garnitures)+ 1 petite spaghetti + 1 boisson gazeuse 355ml

1499

Tout garni - 1499

Pizza 3 Garnitures - 1499

Articles connexes