1 Pizza 14

1 Pizza 14" (toutes garnies ou 3 garnitures)+ 2 petites spaghetti + 2 boisson gazeuse 355ml

2399

Tout garni - 2399

Pizza 3 Garnitures - 2399

Articles connexes