1 Pizza 16

1 Pizza 16" (toutes garnies ou 3 garnitures)+ 2 grandes spaghetti + 3 boisson gazeuse 355ml

2899

Tout garni - 2899

Pizza 3 Garnitures - 2899

Articles connexes