1 Pizza 14

1 Pizza 14" (toutes garnies ou 3 garnitures) + 2 petites poutines + 2 boisson gazeuse 355ml

2499

Tout garni - 2499

Pizza 3 Garnitures - 2499

Articles connexes